torsdag 10 januari 2008

Reserverad för överklassen!

Idag skriver DN att de statliga museerna har tappat 1,5 miljoner besökare under 2007. Har det svenska folket övergivit den offentliga kulturen i förmån för Binglotto, På Spåret och Idol? Nej, förstås inte.

Den borgeliga regeringen har omvandlat kulturen till en överklassangelägenhet. Slopandet av den fria entrén till statliga museer har fått den förväntade effekten. Folk har helt enkelt inte råd att ta del av kulturen. Staffan Thorman, Naturhistoriska museet, sätter saker i perspektiv när han tillskriver den 56 %-iga minskning av besökare bortagande av den fria entrén.

Och kulturministern kommer med en galen argumentation som helt enkelt inte håller. Vårt gemensamma kulturarv ska bevaras genom att färre tillåts ta del av det. Det är helt enkelt "viktigare att säkra omhändertagandet av värdefulla föremål än att låta vuxna betrakta dessa gratis" säger hon. Va?

Nämen då så. Packet ska hållas borta medan överklassen, de som har råd att betala för kulturen, njuter av champagne och snittar och får på gå på marmorgolven. Högerns människosyn lyser återigen igenom när fler genomförda försämringar ska ursäktas och bortförklaras. Det gemensamma kulturarvet som ministern syftar på ägs gemensamt. Det ska därmed också vara tillgängligt för alla - det ska var kostnadsfritt!

Inga kommentarer: