fredag 23 februari 2007

Regeringen skrotar neutralitetspolitiken

Den borgerliga regeringen är i färd med att skrota de sista spåren efter den svenska alliansfriheten och neutralitetspolitiken. Idag avslöjar Sveriges Radios Ekoredaktion (läs även på DN) att stridsflygplanet JAS kan komma att användas i konflikter runt om i världen, till exempel i Afghanistan och i Afika.

Det är första gången under de senaste 40 åren som svenskt stridflyg kan komma att användas i strid. Det är blir allt mer uppenbart att de borgerliga partiernas maktövertagande innebär en kvalitativ förändring - till den mer blodiga riktningen - när det gäller svensk utrikespolitik. Den borgerliga regeringen har öppnat upp för den svenska militärindustrin att "visa" upp sin potential runt om i världen. Men det är inte endast PR-värdet som lockar regering och krigsindustri utan Sverige har under en längre period dragits in i samarbeten som saknar förankring hos den svenska allmänheten. Sveriges vapenimport från Israel är ett väldokumenterat faktum och svenska vapen används av USA och dess allierade i ockupationen av Irak.

I dagarna har tidningen Expressen på ett bra sätt kunnat sätta Sveriges roll i ett större internationellt sammanhang. Sveriges nuvarande utrikesminister, fd statsminister tillika "fredsmäklaren" Carl Bildt har varit synnerligen engagerad i invasionen av Irak genom att sitt arbete inom lobbyorganisationen Kommittén för Iraks befrielse (CLI). Chefen för kommittén, Randy Scheunemann, klargör syftet med rekryteringen av Carl Bildt,

Vi rekryterade Carl Bildt hösten 2002 för att han skulle verka för en intervention i Irak och undanröjandet av Saddam Hussein. Det var ingen "diskussionsgrupp" som Carl Bildt påstår.
[...]
Jag diskuterade saken med Carl Bildt och han var helt på det klara med att CLI:s syfte var att vända opinionen i USA och internationellt, till förmån för en militär intervention i Irak.
Vapenexporten och den svenska utrikesministerns roll i invasionen av Irak ger en klar bild av den utrikespolitiska utveckling vi har framför oss. De övriga regeringspartierna är heller inga ambitioner på att lätta på gasen. Folkpartiet har länge förordat NATO-medlemskap.

Det som är oroväckande är hur hökar som Bildt, Bolton och Wolfowitz är männen som framställs som "the good guys" i konflikterna - de ska rädda världen. Till exempel skriver Bildt på sin blogg,
Dock - om nu sanningen skall fram - sonderade senare den dåvarande biträdande generalsekreteraren i FN mitt intresse för att bli FN:s generalsekreterares särskilde representant i Irak.

Allstå... den person som rekryterades till att vända världsopinionen till förmån för ett militärt angrepp mot Irak tillfrågades senare om att bli FN-sändebud i samma land.

Cynismen är slående...

3 kommentarer:

Erik sa...

Jag har läst både det som står hos SR och i DN om att insatschefen kan tänka sig att skicka Gripen till Afghanistan.

Vad har detta med regeringen och Carl Bildt att göra? Jag hittar ingen koppling alls, regeringen har ju inte uttalat sig i frågan?

Daniel sa...

Ja helt sant, Erik. Visst är det så att försvarsmakten är en mydighet under regeringen. Och visst ska regeringen bestämma fördelning av resurser, inriktning och mål. Men det är upp till myndigheterna att tolka lagarna och vilka beslut de ska göra.
Jag tror att Sverige kan göra rätt i att mer aktivt jobba mot motståndsgrupper mot fred och för dem som förtrycker och plågar människor. Men man ska vara försiktigt och visst kan det hela se ut som en "PR-grejj" för den svenska staten. Men kanske är det även det en sak vi behöver för att få vår röst hörd i FN, NATO och inom EU?

Erik S Béve sa...

"Det är första gången under de senaste 40 åren som svenskt stridflyg kan komma att användas i strid"
Exakt hur menar du efter det påståendet att neutralitetspolitiken inte övergavs redan i och med "tunnan" insatserna i Kongo? Eller under Artemis i samma land där SSG - ett utpräglat svenskt specialförband - i strid dödar ett stort antal människor. Allt på regering och riksdags mandat.

Sverige är militärt alliansfritt - det fastslogs i utrikesdeklarationen väldigt nyligen. Att Försvarsmakten påpekar ett behov av strigsflygsinsatser ändrar inte detta. Alla sådana insatser sker, i likhet med alla de militära insatser sverige bistår världssamfundet med, under giltiga mandat och i enlighet med folkrätten. Precis så som vi alltid har gjort.