lördag 24 februari 2007

Konsten att definiera terrorister

Surfade in på Gudmundsons blogg där han under en längre period varit hysterisk över det faktum att svensksomalier har en inneboende egenskap att försvara sitt land. I ett nytt inlägg klargör han högerns definition av terrorism. Enligt Gudmundson stöder svensksomalier organiserade i Somali Joint Committee in Sweden terrorism när de ställer sig bakom följande skrivning,
2. Call all Somali groups to unite against occupation force and defend their own country. Participants also stressed that the Somali people have an inherent right to resist the occupation. Therefore, we support Somali resistance groups.

Då så. Med den definitionen är all form av motstånd mot ockupanter likställt med terrorism. Vi vet ju att ANC var terrorister i apartheidregimens ögon. Hitler ansåg nog det franska, norska och danska motståndet för att vara terrorism. Oppostionen så väl mot den iranska Shahen som mullorna ansågs också av diktaturen för att vara terrorister.

En gemensam nämnare är nämligen det faktum att alla ockupanter och förtryckarapparater anser att motståndet riktat mot dem är terrorverksamhet. Det ligger så att säga i konfliktens natur och är en del av dialektiken. Den andra delen av dialektiken är det faktum att 'en mans terrorist är en annan mans befriare'.

4 kommentarer:

gudmundson sa...

Missa inte att det somaliska "motståndet" tackar svenskarna för stödet, i samma kommuniké som de förklarar heligt krig mot fredsbevararna som de lovar bekämpa med bilbomber och självmordsbombare.

Det är inte precis La Résistance vi pratar om.

Anonym sa...

Thaher, en fråga
tycker du det skall finnas ett självständigt kurdistan?

Christian BK Aasvestad sa...

Thaher,

skulle du tycka det var ok att svenska judar skulle ta värvning i IDF?

Om inte, varför är det ok att svensksomalier kämpar för en milis i Somalia?

olydig sa...

Hitler ansåg nog det franska, norska och danska motståndet för att vara terrorism.

Faktum är att Himmler, om jag inte minns fel, förbjöd termen "partisaner" för att beskriva motståndskämparna på Balkan. Gissa vilken term som skulle användas istället? Just det, "terrorister"...