tisdag 18 juli 2006

Fördöm Israels krig

Angreppskriget mot Libanon fortsätter. Fram till idag har Israel dödat mer än 200 civila. Omvärldens brottsliga tystnad mot Israels statsterrorism är vidrig. Nu gäller det att göra sin röst hörd. Organisera protestaktioner runt om i landet och ligg på som en blåslampa i häcken på Persson och Eliasson. Sverige måste agera! NU!

Och så till de som försvarar Israel samtidigt som de aktivt begraver debatten om den svenska utrikespolitiken. Federley och Malm, bomb- och batonghögerns ungtuppar, måste ställas tillsvars för deras stöd till terrorismen.

Vet centerns väljare att ungdomsförbundets ordförande, som har sitt förbund som en spångbräda in i riksdagen, stödjer ockupationer och bombning av civila? Är de beredda att ställa sig bakom hans oreserverade, brottsliga stöd till Israel? Är centerväljarna beredda att stödja ett parti som tar ställning mot frihetskamp och för en rasistisk apartheidregim med säte i Jerusalem? Jag är tveksam!

När det gäller Malm och hans "liberaler" har det under senare tid varit svårt för dem att lyfta Mellanösternfrågorna. Motståndet mot Sveriges krigsföring i Afghanistan är starkt - detsamma gäller frustrationen över Sveriges lamhet inför Israels och USA:s brott i Palestina och Irak. Liberalerna har också fastnat i fällan gillrad av en intern lobby bestående av iranska monarkister som finns både i ungdomsförbundet (Safaee och Afshinnejad) och i moderpartiet. Deras övergripande agenda är att föra fram sina karriärspositioner genom att ha så extrema reaktionära ståndpunkter som möjligt. Detta yttrar sig på flera sätt. Här är i alla fall två:

1. En proamerikansk hållningen gällande Iran: Prioritet är inte att teokratin faller utan att USA:s hegemoni stärks i området. Detta innebär att en välvillig teokrati som begår brott mot mänskligheten i samma grad som idag skulle mycket väl vara oproblematisk.

2. En proisraelisk hållning gällande Palestina: Palestiniernas rätt till motstånd mot ockupationen anses vara kriminellt och terrorism...alltid och utan undantag.

Folkpartiet sitter med andra ord i kläm. Å ena sidan är det folkliga motståndet för stort för galna utspel till stöd för Israel och å andra sidan kan man inte hålla iranierna under kontroll.

I övrigt är det intressant att notera att Abbas, den palestinske presidenten, börjar lyftas upp av USA/EU som en fredsmäklare och någon som Israel kan förhandla med (se bland annat här). Detta är i sig farligt. För Abbas har detta redan inneburit att han förlorat allt stöd i det palestinska samhällets breda lager. Därmed har han också kunnat profilera sig i västs ögon som en kraft som inte erkänner det palestinska valets utgång. För palestinierna innebär det i längden att deras folkvalda regering (än så länge) inte erkänns utav USA och EU medan presidenten för förhandlingar med ockupationsmaktenbakom stängda dörrar . Transparensen i dessa samtal är förstås ytterst begränsad, vilket ännu mer distanserar Abbas från den allmänna opinionen.

Och till sist:

Kom till lördagens manifestation i Göteborg för att fördöma Israels krig och protestera mot den svenska regeringen.

Plats: Brunsparken (framför restuarangen Palace)
Tid: Lördagen den 22 juli, kl 12

Arrangörer är Ung Vänster Göteborg och Bohuslän tillsammans med International Solidarity Movement

5 kommentarer:

Saga Rosén sa...

Thaher, nu tycker jag du överdriver lite väl mycket. Jag och andra medlemmar i Liberala ungdomsförbundet är kritiska mot Israel. Jag tycker du inte skall utgå från att alla tycker som Malm i allt, det är sann kollektivism.

Anonym sa...

Hade det stämt, Saga, så hade jag förväntat mig att ni hade fört ut detta i det offentliga. Men det har ni ju inte. Slutsatsen som jag drar är att ni antingen ljuger för att skydda förbundet eller Fredrik Malm, alternativt att LUF är hycklare.

Din definition på kollektivism är dessutom felaktig. Ni liberaler har aldrig haft koll på vad kollektivism är.
Kollektivism är rätt och slätt erkännandet av människan som en social varelse och att man samarbetar för att uppnå gemensamma mål och att man ka identifiera sig med varandra. DET är kollektivism!

Anonym sa...

Hur du några belägg för påståendet att Safaee och Afshinnejad skulle vara "iranska monarkister"? Eller hittar du på som vanligt?

Emil Eklindh sa...

Jag ser fram emot att se er gå med hakkors brevid Israels flagga. Jag hoppas att du eller någon annan har mod att se till att sånna saker försvinner det kommer ju inte att stödja eran sak iallafall.

Saga Rosén sa...

Käre anonym, du kanske inte har sett ställningstagandet på luf.se?