torsdag 24 mars 2011

Så ska segregationen i Göteborg bekämpasI Göteborg pågår en intensiv debatt om orsakerna till och lösningarna på segregationen. Göteborg är en av Europas mest segregerade städer. En som bor i stadsdelen Bergsjön lever enligt statistiken nio år kortare än den som bor i Älvsborg. Människor är geografiskt uppdelade baserad på inkomster och utbildningsnivå. Om du sätter dig på linje 11 och åker från Saltholmen till Komettorget i Bergsjön så kommer du på din resa genom Långedrag, Majorna, Centrum, Gamlestaden och Kortedala se en stad som vid de specifika stadsdelsgränserna skiftar i bostadstyp, människors klassbakgrund och etnicitet samt förekomsten av samhällsservice.

Det krävs med andra ord mycket mer än ord, löften och enstaka motioner för att råda bot på problemen. Regeringspolitiken har bidragit till att öka gapet och det är uppenbart att det finns baktankar med Allianspartiernas förslag om ekonomiska frizoner i förorten. Att rea ut människors arbetskraft genom skattelättnader till företag andas förakt och cynism.

Nu drar Vänsterpartiet igång ett arbete med att ta fram ett handlingsprogram mot segregationen i Göteborg. Om handlingsprogrammet och kampen mot segregationen skriver jag i dagens GöteborgsPosten:

Göteborg styrs av en rödgrön trepartimajoritet där Vänsterpartiet ingår. Vi har intagit en tydlig och uttalad roll som det parti som tar ansvar för att bekämpa orättvisorna i kommunen. Nu startar vi en brett arbete för att ta fram ett handlingsprogram mot segregationen i Göteborg. Arbetet ska föras i nära dialog med de i Göteborg som lever med orättvisor baserade på köns- och klasskillnader. Vi är övertygade om att de är de som dagligen drabbas av segregationen som har svaren på hur vi bygger en rättvisare stad.

I vårt handlingsprogram mot segregationen fokuserar vi på utbildning, bostad och arbete. Det är tre områden där förbättringar behövs omgående. Det är kommunens ansvar att fortsätta satsningar på så väl grundskola som vuxenutbildning som rustar stadens unga och vuxna för arbetsmarknaden. Detta hand i hand med en bostadspolitik för blandat boende och ytterligare satsningar på hyresrätter skapar förutsättningar för att trycka tillbaka segregationen. Vänsterpartiet har varit drivande i införandet av antidiskrimineringsklausuler i den kommunala verksamheten. Det arbetet kommer vi att intensifiera för att bekämpa strukturell diskriminering beroende på kön, etnisk tillhörighet men också diskriminering baserad bostadsadress. Idag är Göteborgs Stad en stor arbetsgivare med ett omfattande bolagsägande. Vi vill ha en strategisk översyn av hur kommunens bolag kan användas för att skapa fler arbetstillfällen.

Läs mer här!

Andra som bloggat: Lena Sommestad, Politik och Poesi, Karin Kolk, Roger Mörtvik, Svensson, Johan Westerholm, Adam Cwejman, Ekonomistas, GöteborgsLiberalen
I medierna: DI, Sydsvenskan

Inga kommentarer: