torsdag 10 mars 2011

Tack för förtroendet!I helgen var det dags för Vänsterpartiet Göteborgs årskonferens. Distriktets högsta beslutande instans samlades för att staka ut inriktningen för verksamhetsårets 2011-2012.

Årskonferensen fastslog fortsatta satsningar på internfeministiskt arbete och studier. Utöver detta beslutade årskonferensen att inleda ett arbete med att ta fram ett handlingsprogram mot segregationen i Göteborg. Det sist nämnda är en viktig del i partidistriktets långsiktiga arbete med att bekämpa den segregation som nu riskerar att cementeras under borgerligt styre på riksplanet. Den nyvalda distriktsstyrelsen kommer ta frågan på största allvar. Målet är att tydliggöra Vänsterpartiet Göteborgs parlamentariska reformagenda och utomparlamentariska strategier för att trycka tillbaka segregationen i en av Europas mest segregerade städer.

I samband med årskonferensen avgick Elise Norberg Pilhem som distriktsordförande. Jag har haft förmånen att arbeta med Elise under de två gånga verksamhetsperioderna och jag kan bara konstatera att hon gjort ett starkt och viktigt avtryck i Vänsterpartiet Göteborg. Det gäller så väl arbetet med att bygga upp en starkare partiorganisation som arbetet med att sätta Vänsterpartiet på den politiska kartan i Göteborg. Årskonferensen valde undertecknad som ordförande, ett uppdrag som känns både ärofyllt och viktig.

Min målsättning är att fortsätta med det projekt som startats i Vänsterpartiet Göteborg, nämligen en fortsatt organisatorisk satsning där bland annat studier och internfeministiskt arbete står i fokus, hand i hand med ökat genomslag för Vänsterpartiets politik inom ramen för det majoritetssamarbete som vi ingår i Göteborg.

Slutligen: Bloggen lever vidare och jag kommer försöka uppdatera den oftare med kortare inlägg. Så häng med!

Andra som bloggat: Jöran Fagerlund

Inga kommentarer: