onsdag 2 mars 2011

Mycket annat arbete nu

Jag har varit upptagen med mycket annat den senaste tiden. Bloggen har därför hamnar utanför de dagliga arbetet.

Arbetet i framtidskommissionen går in i en intensivare fas nu. I början av april arrangeras sju regionala konferenser runt om i landet och vi sex som sitter i kommissionen kommer resa för att närvara på samtliga. Utöver konferenserna har vi initierat ett omfattande omvärldsanalys som ska var färdigställt i slutet av april. Framtidskommissionen kommer också att lämna ifrån sig en rapport. Följ arbetet här.

I Vänsterpartiet Göteborg håller vi årskonferens om några dagar. Verksamhetsplan, val av ny distriktsstyrelse samt distriktsordförande är några av de viktiga dagordningspunkterna. Årskonferensen kommer avslutas med kampanjupptakt tillägnad Vänsterpartiets nya rikskampanj 'Världens bästa sjukvård'. Du kan följa årskonferensen via distriktets hemsida. Jag är övertygad om att Jöran Fagerlund kommer skriva en del på sin blogg också.

Sist, står vi inför ett omval i Västra Götalandsregionen. Datum för omvalet är 15 maj så tiden är knapp för att säkra och flytta fram Vänsterpartiets positioner i regionen.

Så det är mycket nu.

Inga kommentarer: