söndag 17 december 2006

Upprop:Låt stopplagen vara kvar

Skriver under uppropet nedan!

Låt stopplagen vara kvar
Till: socialminister Göran Hägglund (kd)

Ditt och regeringens förslag om att avskaffa stopplagen inom hälso- och sjukvården är ett slag mot en generell vårdpolitik. Stopplagen kom till för att förhindra utförsäljningar av offentliga sjukhus till vinstdrivande företag. Risken med att vinstintressen i vården är att de privata vårdgivarna hellre väljer de som är lättskötta och/eller kan betala för sig och lämnar svaga grupper med undermålig vård eller helt utanför vårdsystemet.

Inte blir det bättre när offentliga skattemedel som ska bekosta den privata sjukvården går till aktieutdelningar istället för investeringar i verksamheten och i ny teknik.

Vi som skriver på detta upprop är emot att stopplagen avskaffas och kräver att den offentliga vården ska vara fri från privata vinstintressen. Detta för att sjukvården ska vara en öppen plats med sjukvård för alla, inte för ett fåtal.

Inga kommentarer: