fredag 15 december 2006

Israel ligger inte Europa

Hans Linde, riksdagsledamot för (v), skriver i Aftonbladet om Apartheidstaten Israel där regimen vid sidan av en brutal ockupation omöjliggör varje tecken till ett fungerande palestinskt samhälle. Han skriver,
Jag besökte själv Västbanken för en månad sedan och slogs av den enorma omfattningen på de israeliska byggprojekten i de ockuperade områdena. Projekt med ett syfte: att särskilja palestinierna från de 440 000 israeliska bosättarna. Carter beskriver Västbanken som ett spindelnät, där israeliska vägar och muren styckat upp Västbanken i små isolerade enheter, inte olika de bantustans som Sydafrika skapade för den svarta befolkningen. Palestinierna lever som fångar, skriver han. Ett stort antal av de nybyggda vägarna är avstängda för palestinier – där färdas bosättarna i bussar för ”Israelis only”. I Jerusalem visar vägljusen rött längre tid vid infarts-vägarna från de palestinska områdena, för att försvåra för palestinierna att röra sig inom sin egen stad.

[...]

Det är dags att kalla Israel vid dess rätta namn. Israel är i dag att betrakta som en ny apart-heidstat.

[...]

Det är orimligt att en apartheidstat deltar på lika villkor i idrottstävlingar och kulturella utbyten. Därför kräver vänsterpartiet nu att Israel avstängs från alla internationella idrottsevenemang. Svenska idrottare ska inte delta i samma tävlingar som israeler så länge som apartheidsystemet fortsätter. Sverige bör dessutom kräva att Israel slängs ut från Melodifestivalen, Eurovision Song Contest. Ett land som bedriver omfattande etnisk diskriminering hör inte hemma i de sammanhangen.

Läs genast!

1 kommentar:

Anonym sa...

Tänk er ett land med lagar som gjorde att man tvingade in en viss folkgrupp i särskilda bostäder, byggda för tillfälligt bruk och med omöjliga förutsättningar för jobb. Tänk er att folkgrupper på detta sätt skildes åt. Det måste vara apartheid! (eller så är det den svenska migrationspolitiken).

Exemplet ovan visar hur även Sverige skiljer på medborgare och icke medborgare.

Det framgår med all nödvändig tydligenhet att Hans Linde inte kan skilja på medborgare och etnicitet. Ett stort antal av de israeliska soldater som vaktar gränsen mot de palestinska områdena är araber (palestinier), problemet är att Israel har bosättningar inte att de bara låter sina medborgare åka buss.

Att det står "Israelis only" på bosättningsbussar är knappast konstigt, vi minns alla de många terrorattacker mot just bussar.

När det kommer till Jerusalem så stämmer det att de palestinska områdena har det sämre, och det är beklagligt trots att flertalet betalar skatt så är också många inte Israeliska medborgare. Om man hade en situation med fler medborgare i östra Jerusalem så skulle bilden se annorlunda ut, då det inte handlar etnicitet utan om nationalitet (och där faller apartheidliknelsen).