tisdag 9 mars 2010

Högerpolitik missgynnar kvinnorBloggen Veckans graf toppar med ovanstående denna vecka.
Grafen visar hur den årliga inkomsten är fördelad mellan män och kvinnor i Sverige. En inkomst på noll kronor/år är placerad längst till vänster och en inkomst på en miljon kronor/år är placerat längst till höger. Den blåa halvan visar hur många procent män som har en specifik inkomst och den röda representerar hur många kvinnor som återfinns i denna inkomstgrupp. Med finns även siffran på hur mycket av denna mandatperiods skattesänkningar som kommit respektive kön till del.
Ja, verkligheten ljuger inte. Högerpolitik missgynnar kvinnor.

Andra som bloggat: Veckans graf

Inga kommentarer: