måndag 27 mars 2006

Backar dem så förlorar dem!

Hamas har deklarerat att de vill söka en "fredlig väg" till konflikten med Israel, hur nu detta är möjligt när man står framför Israel, regionens största militärmakt. Men gesten från Hamas får ses som ett tecken på att partiet vill visa västvärlden (USA, EU och Ryssland) att man är redo att "förhandla". Ismail Haniyeh deklarerade i ett tal att Hamas "inte vill se ett blodbad i regionen" och att Hamas "vill få ett slut på konflikten" och ge "... värdigheten tillbaka till det palestinska folket".

Utvecklingen känns igen från Fatah och PLO som under många år förmådde att driva en radikal politik - samtidigt som de lyckades skapa en världsopinion för Palestinas sak - till dess att man förlorade förankringen i det palestinska samhället. Orsakerna var förstås komplexa - stödet för den sekulariserade palestinska vänstern sjönk i samma veva som andra vänsterkrafter i regionen, som t.ex. Iran, Kuwait, Irak och Egypten kuvades, ofta med USA:s stöd till diktaturer men också att Östblocket som stödde många befrielserörelser föll samman. Bortsett från orsakssambanden, var den minskade förankringen i människors faktiska vardag och resultatet - en alltmer tillmötesgående politik gentemot Israel och USA - som också blev början till slutet för Fatah som den dominerande kraften inom befrielserörelsen.

Är detta på väg att hända Hamas?
Det är förstås för tidigt att sia om. Men det är klart redan nu att Hamas' tillmötesgående av Israels, USA:s och EU:s krav på "refomering" - eller med andra ord avradikalisering i den bemärkelsen att Hamas' får skrota sina agenda för en palestinsk stat med gränser definierade av just palestinier - inte kommer vara tillräckligt. Inte nu, inte om ett år, aldrig. Kraven kommer återkomma, de kommer vara mer djuptgående och kommer till slut att ta udden på en palestinsk politik som kämpar för ett fritt Palestina. Redan nu, kan man konstatera att Haniyehs utspel avfärdas av Israel. En talesman för utrikesministeriet konstaterade att Israel inte ser någon "
change of policy" och USA avfärdar bestämt någon dialog.

Så kommer det också att fortsätta. Krav möts men det ställs nya krav. Israel är inte intresserad av en dialog - sannerligen inte under en valrörelse där samtliga partier tävlar om populistiska poäng hos den trötta men vettskrämda väljarkåren (se Agenda från 26 mars- Se 14:30 in i programmet). Inte heller USA och EU är intresserade av att lösa konflikten. Och om inte Hamas förmår att sätta det palestinska samhället i rörelse - att moblisera mot den israeliska ockupationen - kommer den att köra fast och drukna i ett diplomatiskt skyttegravskrig. Backar dem så förlorar dem!

Inga kommentarer: