lördag 10 november 2007

Stoppa det nazistiska och rasistiska våldet!

Till: Justitieminister Beatrice Ask

Stoppa det nazistiska och rasistiska våldet

Det nazistiska våldet i Sverige ökar. I synnerhet har Ung Vänster och SSU blivit måltavlor för högerextrema gruppers våld. Attackerna i Örebro mot SSU och i Farsta mot Ung Vänster är två fall som har fått medial uppmärksamhet men flertalet av attackerna uppmärksammas varken av polis eller media.

Det nazistiska våldet är ett allvarligt hot och övergrepp mot det demokratiska samhället. Därför är det allvarligt att reaktionerna från rättsväsendet har uteblivit. Den borgerliga regeringen och justitieminister Beatrice Ask måste ta händelserna på största allvar och prioritera bekämpningen av hatbrott utfört av nazistiska organisationer. Annars riskerar tystnad att leda till en normalisering av våld och trakasserier med rasistiska motiv. I förlängningen är det ett hot mot alla människor som vill leva i frihet från våld och rasism.

Nazisternas mål är att tysta oss och tvinga oss att avstå från att bekämpa rasismen och orättvisorna i dagens Sverige.Vi låter oss inte tystas.

Vi kräver

justitieminister Beatrice Ask utarbetar ett handlingsprogram mot nazistiskt våld.
Att justitieminister Beatrice Ask ålägger polisväsendet att ge effektivt skydd åt människor som hotas av högerextremister.


Skriv under namninsamlingen här!
Läs också Ung Vänsters pressmeddelande.

Inga kommentarer: