torsdag 25 oktober 2007

Demokratidag: Kom som du är!

Fredagen 26 oktober, 18.30-20.00 Kaffekalas för Yttrandefrihet
- ett samtal om yttrandefrihet i konsten, i det skrivna ordet och ur ett mänskligt rättighetsperspektiv.

Medverkande: Lena Andersson författare, Thaher Pelaseyed Ung vänster, Evin Incir SSU, Matilda Stålbert KDU, Frida Metso Liberal Ungdom, Anders Håkmar Amnesty m fl.

Samtalsledare: Pia Nykänen doktorand i praktisk filosofi och poet.

Inga kommentarer: